top of page

INTEGRÁL PSZICHOLÓGIA

ÉS A WILBERI TÉRKÉP

Az integrál pszichológia egy teljes spektrumú emberképet kínál, mely többszörösen integrált. Integrált: 

 • térben - a Föld minden pontján lévő tudást érinti

 • időben - érinti az emberiség mindegyik kultúrkorszakát (ősi, premodern, modern, posztmodern és poszt-posztmodern)

 • megközelítésmódban- magába foglalja a tudományt és a spiritualitást is


Az integrál pszichológia 5 alapvető fogalmat különböztet meg egymástól, amikből aztán felépül egy komplex térkép: a tudat állapotai, a tudatfejlődés szintjei, a tudatfejlődés sávjai, a tudat típusai és 4 kvadráns. 

levél spirál

A tudat állapotai

meditáció
alvás
tekintet

A főbb tudatállapotok mindenki számára ismeretesek: ébrenlét, álmodás, mélyalvás. Ezeken kívül még sokféle tudatállapot létezik, köztük a meditatív állapotok, módosult tudatállapotok és különféle csúcsélmények. A tudat állapotok ismertetőjele: minden pillanatban a tudat valamilyen állapotban van és a tudat állapotok ebből kifolyólag kizárólagosak. A másik ismertetőjelük hogy jönnek-mennek, nem tartósak. Az integrál szemlélet egyik tudatállapotot sem tartja "valóságosabbnak" a többinél! 

A tudatfejlődés szintjei

Míg a tudatállapotok csak időlegesek, a tudat szintjei maradandóak. A szintek mérföldköveket jelentenek, mert ha egy szintet elérünk, akkor az tartós. Minden szint meghaladja és magában foglalja a korábbit, a szintek egy bizonyos sorrendben tárulnak fel és egyik szintet sem lehet átugrani a fejlődés során.

A tudatfejlődés sávjai

A tudatfejlődés sávjait gyakran emlegetik az ember sokféle intelligenciájaként. Mindenki rendelkezik érzelmi, zenei, spirituális, erkölcsi, szexuális stb. inteligenciával, csak nem egyformán vagyunk fejlettek az összes területen (sávban). Az integrál megközelítés része, hogy ennek a tudásnak a birtokában megtanuljuk jobban árnyalni a magunkról és másokról alkotott képünket és így megbízhatóbban tudjuk kezelni az erős és gyenge oldalainkat. 

spirál
szív
tánc
elme
ellentétek

A tudat típusai

A típus valami olyasmire utal, ami minden tudatfejlődési szinten  és minden tudatállapotban jelen lehet. Típusba sorolást jelent például a "maszkulin" illetve "feminim" megkülönböztetése, vagy az "extroveltált", "introveltált" típus. Egyik típus sem jobb vagy rosszabb a másiknál és minden embernek van ilyen és amolyan működésmódja vagy típusa. 

A 4 kvadráns

belső szem
nő
kultúra
társadalom

A négy kvadráns azt az egyszerű felismerést fejezi ki, hogy mindent legalább két alapvető oldalról közelíthetünk meg:

 1. Belső és külső szemszögből és

 2. egyéni és kollektív szemszögből.


Ezekből a szemszögekből  így áll össze a négy kvadráns: 

 1. bal felső sarok - egyéni belső - LÉLEK

 2. jobb felső sarok - egyéni külső - TEST

 3. bal alsó sarok - kollektív belső - KULTÚRA

 4. jobb alsó sarok - kollektív külső - TÁRSADALOM
   

Nem tudjuk megérteni a valóság egyik szeletét sem (egyik negyedet sem), ha egy másik lencséjén át vizsgálgatjuk! A négy kvadráns valóságával feloldható az ősi vita: „lélek vagy test”, „vallás vagy tudomány”? Mindkettő! A vagy-vagy helyett és-és gondolkodásra hív meg ez a szemlélet, kölcsönösen függő valóságok együtt létezésére.

Az integrál módszertan rendkívül értékes megközelítés, mert gyakran lehetővé teszi a meglepő kapcsolatok felfedezését az egyes valóságszeletek között, amelyeket a korábbi erőfeszítések révén még nem sikerült beazonosítani vagy helyére tenni.
bottom of page